Upgrading van woningen met HSB balkonplaten

In opdracht van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot vervangt VIOS-Amsterdam balkons van naoorlogse betonwoningen aan de Olmenweg en Populierenweg in de hoofdstad. De woningen bestaan uit 3 verdiepingen, waarbij opslag en bergruimten zijn gesitueerd in een halfverdiept souterrain.

Bij het inventariseren van het gevelonderhoud bleek dat renovatie van de balkons geen optie was vanwege de slechte staat. De balkons bestaan uit betonnen cassettes opgelegd in een UNP randbalk. Op de cassettes is wapening aangebracht die is afgestort met een druklaag. De UNP randbalk is doorgestapeld met stalen kolommen en gemonteerd aan de buitengevel. Deze bestaat uit betonstaanders en -liggers die zijn voorzien van prefabbetonnen gevelelementen. In de jaren 90 zijn de woningen voorzien van kunststof kozijnen en een ispo-gevelbekleding.

Nader onderzoek gaf aan dat, vanuit detail- en kostentechnisch oogpunt, vervanging van de balkons de beste optie is. Gewicht en slankheid zijn maatgevend in de bestaande lagenmaat en ook voor de aansluitingen op bestaande vloerhoogten en kozijndetails. VIOS nam daarom al in een vroeg stadium contact op met Vebo voor advies. Na grondige bestudering van de detaillering en de situatie ter plekke concludeerden we al snel dat HSB hier optimaal tot zijn recht komt.

Inschuifsysteem

Er is gekozen voor een inschuifsysteem met nieuwe prefabbetonnen balkonplaten. Het principe is dat de bestaande balkons en het staalwerk buiten de gevel worden verwijderd. Het staalwerk binnen de gevel wordt weer in nieuwstaat gebracht.

HSB is de uitkomst voor de te vervangen balkons. De nieuwe balkonplaten dienen namelijk dunner te zijn omdat ze in de bestaande UNP’s moeten kunnen worden geschoven. Bovendien zorgt de beperkte ‘dunte’ van de nieuwe platen voor gewichtsreductie, waardoor de nieuwe balkons ca. 35 cm groter kunnen worden uitgevoerd.

Aangezien de malkosten voor een dergelijk project met dit soort aantallen erg hoog zijn, is eerst een houten proefmal gemaakt voordat de werkelijke productie kon starten. Zo konden VIOS en de opdrachtgever ook een goed beeld krijgen van het uiteindelijke resultaat.

De betonnen balkonplaten zijn voorbereid met diverse ankers en sparingen, ten behoeve van de balustrades, trappen, rookgasafvoeren en hwa’s. Hiermee worden de doorlooptijden per balkon op de bouwplaats gereduceerd: de doorlooptijd voor het vervangen van 1 balkon is 5 werkdagen met een totale productie van 12 balkons per week.

Inmiddels is de productie in volle gang en is de eerste serie balkonplaten geleverd. Ook dit project toont weer aan dat het in een vroeg stadium contacteren van specialisten het uiteindelijke resultaat positief beïnvloedt. Zowel in financieel als kwalitatief opzicht. Maar dat weten we bij Vebo eigenlijk al langer … daar zijn geen complexe modellen voor nodig. Eén model is voldoende: het oerdegelijke, Hollandse ‘poldermodel’!