Lateien

Betonlateien dienen als constructieve opvang van een bovenliggende constructie bij muuropeningen, uitkragingen etc. in binnen- en/of buitenmuren.

Spekbanden

Spekbanden worden toegepast in een gevel als sierelement.

Gevelbanden

Gevelbanden zijn horizontale - al dan niet constructieve - versieringen die visuele variatie creëren in de gevel.

Raamdorpels

Raamdorpels worden gebruikt als aansluiting tussen raamkozijn en het metselwerk en dienen als voorziening waardoor (regen)water niet direct op en in de muur loopt.

Kozijnkaders

Kozijnkaders creëren een strakke uitstraling en accenturen de deur- en raampartijen in de gevel.

Afdekbanden

Afdekbanden worden gebruikt voor het afdekken van borstweringen, kopgevels, tuinmuren e.d. met als doel de onderliggende muur te beschermen tegen weersinvloeden.

Kantplanken

Kantplanken worden ter plaatse van het maaiveld gebruikt voor de aansluiting tussen kozijn en metselwerk of fundering.

Spuwers

Spuwers dienen als uitmonding van een goot, vergaarbak, rond raam of waterbekken waardoor het water niet direct langs de gevel loopt.

Oplegblokken & sluitstenen

Oplegblokken en sluitstenen dienen als verfraaiïng in de gevel en brengen esthetische accenten aan.

Luifels

Een luifel is een uitkragend element dat beschermt tegen weersinvloeden.

Kolommen

Kolommen zorgen ervoor dat alle lasten worden opgevangen en overgedragen naar de daarvoor gedimensioneerde fundering.

Balkonplaten

Balkonplaten worden veelal toegepast in de gestapelde bouw en hebben als functie het verschaffen van een buitenruimte.

Galerijplaten

Galerijplaten worden veelal toegepast in de gestapelde bouw en dienen als verkeersfunctie in een gebouw en vormen een verbinding tussen trappenhuizen, liften en woningen.

Consoles

Consoles zijn balkvormige elementen die als uitkragende ondersteuningsconstructie dienen voor balkon en- of galerijplaten. Consoles worden veelal toegepast in de gestapelde bouw.

Trappen

Trappen zijn bedoeld als overbrugging van hoogteverschillen tussen gebouwdelen/-lagen.

Bloktreden

Bloktreden worden gebruikt voor het maken van een trapopgang bestaande uit losse traptredes die op elkaar gestapeld worden (veel toegepast bij voordeuren en tuinen).

Vorstranden

Een vorstrand wordt bij een fundering onder het maaiveld toegepast om gevaar voor opvriezen te voorkomen (vaak gebruikt bij eenvoudige funderingen onder schuurtjes, serres en dergelijke).