Balkonplaten

Balkonplaten worden veelal toegepast in de gestapelde bouw en hebben als functie het verschaffen van een buitenruimte.

Balkons Isokorf (ophanging)

Isokorf is een constructief verankeringssysteem voor het onderbreken van thermische bruggen bij balkons. De Isokorf elementen zijn standaard beschikbaar in hoogten van 160-250 mm. De elementen zijn leverbaar in modules van 250mm, 500mm en 1000mm en toepasbaar voor achteraf montage met IDock®.

Balkons iDock® (ophanging achteraf)

IDock® combineert achteraf verankeren van prefab betonelementen met de bewezen Isokorf® technologie. Hierdoor kan de constructie nagenoeg volledig afgebouwd worden voordat de prefab betonelementen worden verankerd.

Balkons stekwapening (ophanging)

De doorlopende wapeningsstaven waarmee het balkon aan de betonconstructie wordt gekoppeld heten stekken. Met stekken kunnen stortnaden worden overbrugd en kan de kracht tussen de constructieonderdelen over de stortnaad worden overgebracht.

Balkons hogesterktebeton

Bij reeds bestaande gebouwen (renovatie/transformatie) is de constructie bepalend en kan worden geprofiteerd van HSB. Er kunnen allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het herstructureren van gebouwen, doordat we lichtere producten aan bestaande gevelconstructies monteren.

Maatwerk voorbeelden