Galerijplaten

Galerijplaten worden veelal toegepast in de gestapelde bouw en dienen als verkeersfunctie in een gebouw en vormen een verbinding tussen trappenhuizen, liften en woningen.