Trappen zijn bedoeld als overbrugging van hoogteverschillen tussen gebouwdelen/-lagen.

Trappen vlak

Trappen met schrobrand

Trappen met boom

Trappen met rijwielgoot (maatwerk)

Maatwerk voorbeelden