Vorstranden

Een vorstrand wordt bij een fundering onder het maaiveld toegepast om gevaar voor opvriezen te voorkomen (vaak gebruikt bij eenvoudige funderingen onder schuurtjes, serres en dergelijke).