Vebo levert een wezenlijke bijdrage aan het efficiënt en effectief realiseren van projecten in de bouw

Vebo stimuleert integratie in de bouwketen. Vebo onderscheidt zich door innovaties in producten en productietechnieken. Vebo kiest voor het benutten van schaalvoordelen, het optimaliseren van processen en het tegengaan van verspillingen. Vebo neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door invulling te geven aan duurzaam ondernemen. Vebo biedt haar medewerkers een uitdagende en veilige werkomgeving in moderne bedrijven. Binnen dit geheel staat het genereren van aandeelhouderswaarde en het waarborgen van continuïteit centraal.