Duurzame en verantwoorde oplossingen in prefab beton en staal

Als (groot) bedrijf maakt Vebo deel uit van de maatschappij in al z’n facetten. Dan is een logische redenatie dat het ook de daaruit voortvloeiende maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Als eerste bedrijf in de prefab-betonindustrie (in 1999) beschikte Vebo Beton & Staal dan ook over álle certificaten die nodig zijn om vanuit het KAM-zorgsysteem (Kwaliteit, Arbo, Milieu) te kunnen meedenken en produceren. Daardoor kan het bedrijf duurzame en verantwoorde oplossingen in prefab beton en staal bieden.

Wat betekent KAM nu concreet? Het KAM-zorgsysteem is een verzekering voor de opdrachtgever dat Vebo-producten binnen een gewaarborgd kwaliteitssysteem en met de grootste zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu worden geproduceerd.

Het onderhouden en continu verbeteren van het KAM-zorgsysteem is de hoofdtaak van afdelingschef Jos van de Glind (KAM-zorg) “Denk hierbij aan het verzamelen en begeleiden van verbeterpunten uit diverse vergaderingen en overleggen. Of het steekproefsgewijs controleren of er wel gewerkt wordt volgens de interne en externe controleafspraken. Ook de interne controles van extern gemaakte mallen vallen onder mijn verantwoordelijkheid.
Een van de voordelen van KAM-zorg voor onze opdrachtgevers is dat het systeem een werkstructuur tot gevolg heeft die meer ruimte laat voor bredere aandacht en begeleiding van de opdrachtgever.
Nog steeds wordt er o.b.v. de gestelde eisen van het KAM-zorgsysteem gewerkt. Dit is de basis van ons managementsysteem. Vanwege economische grondslagen is echter besloten ons niet langer te laten certificeren op de genoemde KAM-certificaten.

Vebo-Beton-en-Staal