deze content wordt vervangen door de code uit gww-home.php