De Vebo-latei: een samenwerkend product

De Vebo-latei waarmee de ‘betonweg’ werd ingeslagen, was een kleine balk van 60 x 100 mm, voor het overbruggen van raam- en deuropeningen. Het geheel van betonlatei met bovenliggend metselwerk vormt als het ware een samenwerkende balk die andere belastingen kan dragen. Het was een uitgekiend product, waaraan veel technische kennis ten grondslag lag.

Daarvoor werden dan ook gerenommeerde instanties ingeschakeld, zoals het TNO in Delft en het ingenieursbureau BVN, dat alle kennis van voorspanwapening in huis had. Zij leverden de technische basiskennis die nodig was bij het opzetten van een productielijn.

Er vielen geen ontslagen en er werd begonnen met het opzetten van een mallenbestand waarmee deze lateien gemaakt konden worden. Dat men vertrouwen had in de kunsten van Vebo, bleek uit de aanvragen voor spouwmuur-verbindende lateien.
In 1970 kwam Vebo dan ook op de markt met de voorgespannen zelfdragende neuslatei. Dit vereiste weer nieuwe mallen, nieuwe en zwaardere apparatuur, grotere installaties voor de opslag en de verwerking van het beton.

Van lieverlee ging Vebo ook andere betonproducten maken, als trappen, bordessen, balkonplaten en galerijplaten. De vraag van de aannemers naar aanvullende producten zoals kantplanken, raamdorpels en spekbanden noopte tot uitbreiding van de capaciteit. Een nieuwe locatie werd gevonden op het industrieterrein De Kronkels. In augustus 1971 vond de verhuizing plaats.

Vebo-Beton-en-Staal-geschiedenis-tasveld
Vebo-latei-Jan-Hartog