Vebo’s borstweringssteun:

altijd op zijn taak berekend

Met Vebo’s assortiment borstweringssteunen (tegenwoordig al uit voorraad leverbaar bieden wij u een keur aan verschillende ondersteuningsmogelijkheden die de ontwerpvrijheid op een veilige, verantwoorde en kostenbewuste manier vergroten.

Gratis ‘Vebo-service-met-meerwaarde’

Een ongesteunde borstwering of balustrade van metselwerk voldoet rekentechnisch niet aan de sterkte en de stabiliteit volgens de geldende normen. Een borstweringssteun is rekentechnisch namelijk al nodig bij borstweringen en dakranden met een hoogte vanaf circa 0,35 meter.

Vebo Staal biedt standaard zes bevestigingstypes die middels ons speciaal ontwikkelde rekenprogramma worden berekend. Hierbij wordt altijd uitgegaan van drie belastingen, alle opgenomen in de verschillende van toepassing zijnde NEN-voorwaarden:

  • puntlast/lijnlast t.g.v. personen;
  • puntlast t.g.v. botsbelasting;
  • lijnlast t.g.v. wind.

Vebo levert haar borstweringssteunen standaard inclusief uitgebreid onderbouwde berekeningen. Daarbij maken we gebruik van onze grote bouw- en constructietechnische kennis, alsook van onze knowhow over bouwregelgeving en -veiligheid.

Deze ‘Vebo-service-met-meerwaarde’ wordt u als constructeur gratis ter beschikking gesteld. Download onze speciale constructeursuitgave of vraag kosteloos een gedrukt exemplaar aan.

Klik op de afbeelding om een
voorbeeldberekening voor de borstweringssteun
te openen