Lang zullen we leven!

Het is Vebo gegeven dit jaar haar 60e verjaardag te mogen vieren. Reden om even stil te staan bij wat we hebben bereikt.

We hebben de afgelopen 60 jaar bewezen een goed bedrijf te zijn met de ambitie nog beter te worden. Die stevige, in 60 jaar opgebouwde basis was een belangrijk deel van onze levenslijn ten tijde van de financieel-economische crisis die we de afgelopen jaren hebben moeten doorstaan. Het economische herstel dat inmiddels is ingezet en dat voor de bouw een krachtig opgaande lijn laat zien, geeft ons weer ouderwets vertrouwen in de toekomst.

Lang zullen we leven dus!

Download op A0 formaat Download op A2 formaat Download op A3 formaat Download op A4 formaat