Trendy: betonnen raamkaders ‘reloaded’

Een eerder artikel in Vebo Visie E-zine over betonnen raamkaders leverde een stroom aan reacties en aanvullende vragen op. Daarom wijden we er in deze editie nog een artikel aan, nu met name gericht op de bevestiging van de kaders onderling en de bevestiging aan de achterliggende constructie. Betonnen raamkaders ‘reloaded’ dus.

Voor de bovendorpel geldt dat deze in principe verwerkt kan worden als een latei. Denk je de stijlen weg, dan komt dit constructief op hetzelfde neer. Sterker nog, op het moment dat de stijlen in combinatie met de bovendorpel een stijve verbinding vormen, dan is de samenwerkende boogwerking verdwenen en ontstaan er in de stijve verbinding dikwijls scheuren. We raden een stijve verbinding door middel van aangieten in verreweg de meeste gevallen dan ook af.

Beter is het de bovendorpel ‘gewoon’ op het metselwerk te laten rusten zoals we dit bij lateien ook doen, en de stijlen door middel van een eigen verbinding met het metselwerk of de achterliggende constructie te bevestigen. Hiertoe kunnen we in de stijlen kunststof spijkerklosjes opnemen. Daarin kan dan een kozijnanker gedraaid worden dat meegaat met het opgaand metselwerk, of er kan een stalen handje aan vastgeschroefd worden dat naar de achterliggende constructie gaat.

Voor de koppeling van de stijlen aan de raamdorpels geldt hetzelfde: géén aangegoten stijve verbinding! Hier is het advies: contramallen van de stijl naar de profilering van de raamdorpel, of de raamdorpels voorzien van een opstand of vlakke neut.

Is een stijve verbinding dan nooit toepasbaar? Jawel, bij kaders met een forse doorsnede worden deze in de fabriek vaak uit één stuk gemaakt en kunnen ze direct geplaatst worden in het werk. Voordelen van een forse dimensionering is het kunnen toepassen van voldoende wapening in de hoeken om de stijfheid te garanderen.

Heeft u nog aanvullende vragen, bijvoorbeeld vanuit een bijzondere projectsituatie, schroom dan niet contact met ons op te nemen ! Ook wij houden van uitdagingen en willen ons blíjven verbeteren.