Kwaliteitseisen:
Vebo voldoet aan ‘Deutsche Gründlichkeit’!

Niet voor het eerst presenteren wij u een project waarin we onze Zelfdragende BaksteenBetonelementen (ZBB-elementen) mochten leveren. Zo was er in Vebo Visie december 2012 een artikel te lezen over het project Plein 2011 in Monster.

In deze tweede uitgave van onze Vebo Visie E-zine nog eens aandacht voor deze productsoort. En niet zonder reden: voor dit project leverde Vebo ZBB-producten over de (oost)grens!

Via onze collega’s van BFH kregen wij in oktober 2013 het verzoek een offerte uit te brengen voor een bouwfirma in Duitsland. Dit ten behoeve van het project ‘Wohnanlage mit 65 Wohneinheiten’ in Düsseldorf, een nieuwbouw-appartementencomplex met parkeergarage. De vraag die het bedrijf ons voorlegde, was afwijkend van het archetypische Duitse ‘woongebouw-met-stucgevel’ zoals wij deze vaak voorbij zien komen. Zonder problemen had dit wooncomplex in het Nederlandse straatbeeld opgenomen kunnen worden! (De oorzaak hiervan kan liggen in het volgende feit: de ontwerper, Sebastiaan de Jager van Architektenbüro EHRICHarchitekten, is in Nederland geschoold.)

Ondanks dat de bouwfirma het werk uiteindelijk niet werd gegund, is Vebo vanuit haar contacten met de principaal van het werk, de Woningstichting Viva West, in contact gekomen met de mensen van bouwonderneming Derichs & Konertz GmbH. Na een aantal inleidende gesprekken bleek al snel dat Vebo alle kennis en talent in huis heeft om aan een project van dergelijke omvang te leveren. En dat bovendien op zo’n wijze dat wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen voor zichtbeton die de architect bij dit werk voor ogen had.

En zo werd de opdracht een feit: ZBB-balkons (45 stuks), ZBB-lateien (815 meter), plinten (1,25 km), dakranden (715 meter), raam- en deurdorpels, schoonwerklateien, afdekbanden en spekbanden.

Duidelijk verschil

Een ‘opdracht over de grens’ vraagt een andere benadering dan de reguliere werkwijze. Dit begint al in de voorbereidingsfase. Hier is sprake van een duidelijk verschil tussen de Duitse en de ons bekende werkwijze. Ligt in Nederland de nadruk in de processen op het beperken van de faalkosten, de ervaring bij de Duitse woningbouw leert dat plannen redelijk snel definitief gemaakt worden en eventuele knelpunten achteraf op de bouw opgelost worden.

Overigens blijkt deze laatste werkwijze niet heilig. Gedurende het traject hebben we de opdrachtgever meerdere malen ‘gepusht’ een aantal stappen vooruit te plannen om zodoende problemen te voorkomen. En dit met positief resultaat!

Ook op het gebied van regelgeving is er sprake van verschillen tussen beide buurlanden. Duitsland kent met betrekking tot prefabbeton op constructief gebied strengere eisen. Voorgespannen betonelementen zijn praktisch onmogelijk vanwege aanvullende wapeningseisen. Tevens kent Duitsland aanvullende normen en strengere eisen met betrekking tot constructief beton. Omdat specifieke kennis op dit gebied in eigen huis nog te beperkt aanwezig is, hebben wij ervoor gekozen een Duits engineeringsbureau in de hand te nemen. Eventuele hiaten in de voorbereiding worden door onze eigen constructeurs opgepakt.

Op esthetisch gebied daarentegen zijn de eisen aan het beton stukken milder. De zichtbetonkwaliteit die Vebo, dankzij haar strikt gereguleerde kwaliteitsproces, dagelijks weet te realiseren, valt volgens Duitse normen in een hoge zichtbetonklasse. Dit wordt in deze markt algauw als iets exceptioneels gezien.

Proactieve klantbenadering

Inmiddels is de productie van de elementen al lang en breed op gang. Architect en aannemer zijn niet alleen zeer te spreken over de kwaliteit van de tot nu toe geleverde producten, maar vooral ook over de proactieve klantbenadering die Vebo standaard hanteert.

Bovendien blijkt de aanwezige taalbarrière een goede communicatie niet in de weg te staan. Op diverse punten werden te verwachten constructieve dan wel praktische problemen snel onderkend en konden we zaken op het juiste spoor zetten en houden. Voorbeeld: op initiatief van Vebo en in samenspraak met de opdrachtgever en de leverancier van de staalconstructie zijn er tijdens het voorbereidingstraject wijzigingen doorgevoerd aan de stalen opvangconstructie. Zo werd de uiteindelijke montage van beton en staal werkbaar gemaakt.

Tevens heeft Vebo, vanuit haar kennis van gevelprefab, adviezen gegeven met betrekking tot de praktische verwerking en bevestiging ervan. De architect heeft al aangegeven Vebo in de toekomst mogelijk besteksmatig voor te schrijven bij soortgelijke projecten.

De laatste levering van Vebo staat gepland voor april / mei a.s. Het werk zal in september zijn afgerond. En dan kunnen we met trots zeggen dat we een flink steentje hebben kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een prachtig, in Düsseldorf gelegen appartementencomplex!