deel 6:

Met deze aflevering eindigt onze 6-delige serie met daarin het verslag van de totstandkoming van ons meesterstuk in hogesterktebeton, de Zig-Zag stoel van Gerrit Rietveld. Met het risico pocherig over te komen, is onze eerste conclusie dat we de titel van deze serie, ‘Hogesterktebeton, dat zit Vebo als gegoten’, eer aandoen.

Hoewel de status van meester nog nét niet gehaald is; daarvoor had onze Zig-Zag stoel nog beter gekund. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van het betonoppervlak verbeterd worden. Oplossingen hiervoor kunnen zijn: de wapening op een andere manier in het product aanbrengen of werken met vezelwapening. Verdere testen kunnen hier duidelijkheid in brengen.

Inmiddels hebben we onze eerste HSB-producten uitgeleverd. Zie voor de projectbeschrijving het openingsverhaal van ons magazine Vebo Visie, juni 2014. Dit project bewijst dat het héle traject rondom HSB bij ons in capabele handen is. Van reken- en tekenwerk tot advies, productie en service.

We hopen dat dit feuilleton over de totstandkoming van onze Zig-Zag stoel uw fantasie heeft weten te prikkelen. Vindt u ook dat hogesterktebeton ons als gegoten zit, dan nodigen we u graag uit om deze wereld samen verder te verkennen. Want alleen samen kunnen we tot mooie, nieuwe producten in hogesterktebeton komen. Producten die de (beton)bouw nieuwe impulsen kunnen geven, producten waarmee u en wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Kalle Kaldenbach van Prefab Beton Vebo, telefoon (033) 299 26 58, KKaldenbach@vebo.nl