Het begon met aanrechtbladen

In oude keukens komt u ze nog wel eens tegen. Die granito aanrechtbladen met een geblokte gootsteen. Met de productie van dit aanrechtblad begon het succes van Vebo in 1956. Immers, in dat jaar ontstond Vebo uit een fusie van vier kleine Spakenburgse aannemers. Het idee voor die fusie kwam van Jaap Dijkhuizen, de boekhouder van twee van die aannemers. Een bundeling van krachten zou de algemene kosten beperken. Daardoor konden de aannemers zich volledig concentreren op de explosieve, naoorlogse huizenbouw die de steeds groeiende bevolking moest huisvesten. Onder de naam Verenigde Bouwbedrijven vestigde het bedrijf zich in 1957 in een voormalige boerderij in Spakenburg.

Productverandering

Aanvankelijk richtte de Verenigde Bouwbedrijven zich alleen op de woningbouw. Al snel kwam daar de productie van aanrechtbladen bij. Het aannemersbedrijf kocht een met faillissement bedreigd fabriekje in aanrechtbladen op, dat zich enkele maanden eerder in de oude werkplaats van aannemer Frank van den Bos vestigde. In de tussentijd begon het in de gefuseerde bedrijven te broeien. Het verwachte rendement van de samenwerking bleef uit en twee van de vier aannemers wilden weer zelfstandig werken. De nieuwe vorm van samenwerking was blijkbaar te hoog gegrepen. Bij ontbinding van het samenwerkingsverband zou de aanrechtbladenfabriek wederom verkocht worden. Steven van den Bos (zoon van Frank), aannemer Steven Koelewijn en boekhouder Jaap Dijkhuizen zagen wel brood in het vervaardigen en verkopen van aanrechtbladen. Nog voordat de Verenigde Bouwbedrijven in 1958 ter ziele ging, maakten zij van de fabriek een zelfstandig bedrijf. Onder de naam Vebo, gevestigd aan de Oude Schans, steeg de productie van aanrechtbladen van 25 in het begin naar 200 stuks per dag in 1965. Het personeel was intussen uitgegroeid tot 35 man.