BTE-brede inzet van
Vebo’s mallenmakerij

Het maken van stalen en houten mallen is een specifiek beroep dat handigheid en technisch inzicht vereist. Disciplines die men in de Vebo mallenmakerijen perfect in de vingers heeft, waarmee de afdeling een unieke rol binnen de BTE-groep vervult. Inmiddels is men ook bij de BTE-collega’s overtuigd van de hoogstaande kwaliteiten van Vebo’s mallenmakerijen en worden ze meer dan eens ingezet binnen het BTE-productieproces. Dat uit zich in het maken van talrijke mallen, maar ook in het meedenken en calculeren in het voorbereidingstraject.

De eerste vorm van samenwerking dateert van ongeveer een jaar geleden. Zusterbedrijf De Hamer ontwikkelde op dat moment hun zogenaamde Permeoblokken en vroeg Vebo hulp bij het bedenken van een geschikte mal. De Permeoblokken moesten als alternatief gaan fungeren voor traditionele goten en kolken. Middels de uitwisseling van kennis en kunde over en weer, het vergelijken van werkwijzen en het bezoeken van elkaars productielocaties, werd door de mallenmakerij van Vebo, samen met Lodewikus Voorgespannen Beton, een mal speciaal voor dit product ontwikkeld. Deze bleek echter tijdens de eerste productierun nog niet helemaal te voldoen. Vervolgens werd door Vebo een persinstallatie bedacht en in samenwerking met Lodewikus verder doorontwikkeld. Vebo was uiteindelijk verantwoordelijk voor de mallen, Lodewikus voor de hydrauliek. Op deze manier kan deze in de wegenbouw toe te passen ‘vierkante ronde buis’ rondom waterdoorlatend worden uitgevoerd en zorgen voor voldoende afvoer van regenwater naar de bodem (zie foto). Door de gekozen geometrie (vierkant van buiten en rond van binnen) kan het Permeoblok zeer sterk worden uitgevoerd en daardoor weerstand bieden aan grote belastingen.

De goede samenwerking leidde tot het opstarten van de productie van deze blokken. Leuk detail hierbij: de Permeoblokken wonnen begin dit jaar de Rioned Innovatieprijs. Deze belangrijke vakprijs in de rioleringswereld werd toegekend vanwege de bovengrondse toepassing van de waterdoorlatende Permeoblokken in de gemeente Sint Anthonis.

Meedenken resulteert in kostenbesparing

Op vergelijkbare wijze is meegedacht bij de realisering van een mal die wordt gebruikt bij het storten van hoekstukken voor keerwanden bij zusterbedrijf Kemper Keerwanden.

De bestaande houten mal functioneerde vanwege veelvuldig gebruik onvoldoende. Intern ontbrak de kennis en kunde om zelf een stalen mal te produceren. Het extern laten produceren van een stalen mal bleek veel te prijzig. Vebo adviseerde en produceerde een lichtere versie van een stalen mal die jarenlang kan worden toegepast. Externe leveranciers blijken het vaak te zoeken in zware constructies. De Vebo-ervaring leert echter dat een ‘simpelere’ uitvoering van de mal volstaat. Hierdoor produceert men efficiënter zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en levensduur van de mal.

De Vebo mallenmakerij beperkt zich niet alleen tot het maken van mallen. Ook het meedenken en calculeren tijdens trajecten waarin nieuwe mallen nodig zijn, zijn inmiddels specialiteiten waarvan externe mallenmakerijen kunnen profiteren. Van deze vorm van samenwerking profiteren Vebo’s mallenmakerijen evenzogoed: een kijkje in andermans keuken levert kennis op over productieprocessen die binnen de eigen organisatie nog niet worden toegepast. Respect over en weer zorgt daarbij voor een goede vorm van samenwerking, in iedere fase van toepassing.

Blijft het hierbij of zetten de ontwikkelingen door? De samenwerking bevalt Vebo zo goed, dat zij deze graag uitgebreid ziet worden. Wellicht is het zelfs mogelijk dat de Vebo-mallenmakerij als BTE-mallenmakerij kan worden ingezet. De wil is er. De toekomst zal dan ook leren op welke manier dit eventueel vorm kan krijgen.