BIM binnen Vebo,
de laatste stand van zaken

In Vebo Visie nr. 40 kon u al lezen over de ontwikkelingen binnen onze organisatie op het gebied van BIM-/3D-modelleren. ‘BIMMEN, het nieuwe werkwoord in de bouw’ was de toepasselijke titel van het schrijven. Ruim een jaar later is het tijd u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Waar staan we als Vebo en hoe ervaren we de situatie in de markt? Maakt 3D het traditionele 2D autocad al overbodig? Wij informeren u er graag over.

Tekla en IFC

Succesvolle BIM is alleen te realiseren bij een soepele en vlekkeloze uitwisseling van gegevens. Een goed functionerend 3D-tekenpakket is hierbij een must. In het eerdergenoemde artikel was al te lezen dat Vebo gekozen heeft voor het Tekla-systeem. Doorslaggevend voor deze keuze waren het praktischer en eenvoudiger functioneren van dit tekenpakket en het sneller en beter kunnen importeren en exporteren van de gegevens in IFC. Bij elkaar levert dit uiteindelijk veel tijdwinst op. (IFC staat voor Industry Foundation Classes, een internationale uitwisselstandaard voor BIM-modellen.)

3D-vaardigheden

Wat betreft de inrichting van het pakket hebben we al diverse stappen gemaakt. Door zowel Vebo Staal als Vebo Beton worden de verschillende wensen in kaart gebracht en verwerkt. Vebo Staal is qua uitvoering iets verder gevorderd. Zo zijn al diverse componenten gemaakt waarmee in Tekla gemodelleerd kan worden en een snellere en betere uitwerking in 3D mogelijk is. De gegevens uit Tekla kunnen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden verstrekt. Daarnaast is sprake van een forse capaciteitsuitbreiding op de afdeling. Middels het volgen van opleidingen maken steeds meer collega’s zich de benodigde 3D-vaardigheden meester.

Dit is tevens van toepassing op onze afdeling Beton. Zowel de BIM-ervaring als de capaciteit is uitgebreid. Dit om ervoor te zorgen dat aan de groeiende vraag vanuit de markt kan worden voldaan. Maar zoals al eerder aangegeven, zien we bij Vebo BIMMEN als een werkwoord. Samen met externe partij Construsoft blijven we ontwikkelen, om uiteindelijk met een zo optimaal mogelijk functionerend systeem onze klanten op en top van dienst te kunnen zijn.

Actuele situatie

Hoe is nu de actuele situatie van juni 2015? Binnen Vebo worden de programma’s Tekla en AutoCAD nog naast elkaar gebruikt en dat is niet voor niets. Veel constructeurs maken bij het nalopen van de posities nog gebruik van de 2D-overzichten. Deze zijn overzichtelijker en daardoor zijn posities eenvoudiger te achterhalen. Dit laatste is tevens van toepassing op de belastingen. In de eenvoudigere 2D-weergave plaatst de aannemerij opmerkingen die in het definitieve 3D-model worden verwerkt. De 2D-weergave kan ook uit Tekla worden gegenereerd. Het naast elkaar draaien van meerdere systemen maakt de kans op fouten groter. Wanneer het 3D-model als leidend wordt gezien, dienen de wijzigingen overgebracht te worden naar het 3D-pakket. Het vergeten door te voeren van wijzigingen uit het 2D-overzicht in het 3D-model is cruciaal. Opletten blijft de boodschap!

Up-to-date blijven

Wij merken ook op dat bij architecten, constructeurs en andere onderaannemers nogal eens problemen optreden bij de export naar IFC. Dit betreft met name het 0-punt. Het komt nog regelmatig voor dat de 0-punten van verschillende partijen niet overeen komen. Dit veroorzaakt verwarring en zorgt voor het nodige uitzoekwerk. Hierdoor gaat tijd verloren en is de kans op fouten groter.

Uit dit laatste blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat kennis en ervaring binnen het vak van de werkvoorbereider up-to-date zijn en blijven. Ook de werkvoorbereider bij de aannemer dient op de hoogte te zijn van alle 3D-/BIM-ontwikkelingen.

Binnen de markt leeft er toch nog wel enige terughoudendheid op het gebied van 3D/BIM, onder andere vanwege de forse investeringen die gedaan moeten worden. Echter, iedereen – ook bij Vebo! – is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling de hele bouw, van groot tot klein, onomkeerbaar zal veroveren. Daarom blijven wij, samen met onze partners en relaties, ook op dit gebied hard aan de weg timmeren. We houden u op de hoogte!