Onze verwerkingsadviezen, úw belang:
opvullen van ruimte bij stalen lateien

Vebo verwerkingsadviezen worden met een heel duidelijk doel geschreven: ze zijn van wezenlijk belang bij de verwerking van onze producten. In de praktijk blijkt echter dat door het niet altijd correct opvolgen van deze adviezen faalkosten en/of constructieve klachten kunnen ontstaan. Ter voorkoming hiervan zullen wij in deze en komende uitgaven van onze Vebo Visie E-zine diverse regelmatig terugkerende situaties onder de loep nemen. Zo kunt u onnodige kosten voorkomen. Immers: onze verwerkingsadviezen, úw belang!

Opvullen van ruimte bij stalen lateien

Deze keer aandacht voor het onjuist of onvoldoende opvullen van de open ruimte tussen de voorzijde van de rug van een stalen latei en de achterzijde van het metselwerk. Deze ruimte ontstaat doordat in de onderzijde van de hoeklijn een radius zit die ontstaat tijdens het zetten van het staal. Bodem en rug van de hoeklijn vormen dus geen scherpe, strakke knik!

De ruimte die ontstaat door de radius is gelijk aan de dikte van het staal. Doordat een hoeklijn asymmetrisch wordt belast, zal een hoeklijn na uitharding van het metselwerk gaan roteren. Om dit te voorkomen adviseert Vebo deze ruimte tijdens het opmetselen met specie op te vullen. Bij diverse werken is Vebo tijdens het uitvoeringsproces op de bouw geweest vanwege het feit dat lateien erg zouden doorbuigen. Het deels verwijderen van het metselwerk heeft toen geleerd dat de lateien niet doorbogen, maar dat de ruimte tussen het hoeklijn en het metselwerk niet was uitgevoerd. Voor het zicht lijkt sprake van doorbuiging, maar de oorzaak ligt dus ergens anders. Het juist toepassen van onze verwerkingsadviezen voorkomt onvoorziene problemen op de bouw en daaruit voortvloeiende faalkosten!

Dit advies is van toepassing op de Vebo stalen lateien.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over onze verwerkingsadviezen, neem dan contact op: info@vebo.nl of 033 – 299 26 00.