Onze verwerkingsadviezen, úw belang:
De stelplaat

Vebo verwerkingsadviezen worden met een heel duidelijk doel geschreven: ze zijn van wezenlijk belang bij de verwerking van onze producten. In de praktijk blijkt echter dat door het niet altijd correct opvolgen van deze adviezen faalkosten en/of constructieve klachten kunnen ontstaan. Ter voorkoming hiervan zullen wij in deze en komende uitgaven van onze Vebo Visie E-zine diverse regelmatig terugkerende gevallen onder de loep nemen. Zo kunt u onnodige kosten voorkomen. Immers: onze verwerkingsadviezen, úw belang!

In dit Vebo E-zine aandacht voor het niet goed aansluiten van de stelplaat aan de bovenzijde van de console. Hierdoor zou de geveldrager tijdens of na het aanbrengen van het metselwerk kunnen gaan zakken. Gevolg: onvoorziene problemen op de bouw die vaak leiden tot onnodige faalkosten. De stelplaat heeft een schuin sleufgat (zie afbeelding), waarmee de console – en dus de hoeklijn – op hoogte gesteld kan worden. Wanneer tijdens de montage van de geveldragers niet of onvoldoende aandacht aan deze aansluiting wordt gegeven (en de stelplaat dus onvoldoende aansluit), bestaat de kans dat de geveldrager door het gewicht van het aan te brengen metselwerk gaat zakken. De belasting van het metselwerk wordt namelijk via de hoeklijn (door de console) en vervolgens de stelplaat overgebracht op de ankerstang van een chemisch anker of een hamerkopbout (in een vooraf ingestorte ankerrail). Ons advies is dan ook duidelijk: voer, na het waterpas en aan de draad stellen van de geveldragers, áltijd een controle op dit punt uit! Dit advies is van toepassing op de Vebo stalen geveldragers.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over onze verwerkingsadviezen, neem dan contact op: info@vebo.nl of 033 – 299 26 00.