Vebo investeert in het hart
van het bedrijf

De ontwikkeling van beton staat niet stil. Nieuwe betonsamenstellingen worden ontwikkeld en gebruikt voor steeds meer uiteenlopende toepassingen. Als toonaangevende speler op de Nederlandse markt van standaard prefabbeton gaven deze veranderingen Vebo voldoende aanleiding te investeren in een nieuw besturingssysteem voor de betoncentrale. Een systeem waarmee de veranderende markt tegemoetgekomen kan worden. Een systeem waarmee ons bedrijf middels toepassing van de nieuwste technieken klaar is voor de toekomst!

De nodige kennis en kunde is ingeschakeld om deze ingrijpende verandering zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Van voor- tot en met traject is gebruikgemaakt van de deskundige hulp van het eigen BTE onderzoeks- en kennisinstituut Ascem. Deze ‘BTE-broer’ houdt zich dagelijks bezig met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cement en beton in de ruimste zin van het woord, en had al flink wat ervaring opgedaan bij soortgelijke projecten bij andere BTE-bedrijven.

Voortraject

Gezien de cruciale rol van een betoncentrale voor een fabrikant van betonproducten is van de ervaring van Ascem al gebruikgemaakt in het voortraject. De uitgangspunten waaraan de nieuwe centrale moest voldoen, zijn gezamenlijk bepaald en in een rapport verwerkt. Vervolgens is aan drie bedrijven gevraagd offerte uit te brengen.

Er is gekozen de samenwerking aan te gaan met de firma Sauter. Dit om hun aanbieding (prijs-kwaliteitverhouding), vanwege hun samenwerkingsverband met UBO Engineering (de installateur van de oude betoncentrale) en de wijze van functioneren van hun softwaresysteem. De software van Sauter sluit namelijk aan bij de programma’s die worden toegepast bij de overige BTE-mengerijen.

De samenwerking met Ascem bleef niet beperkt tot het voortraject. Na de aanleg van de nieuwe besturing tijdens de afgelopen zomervakantie (de fabriek moest voor een bepaalde tijd stilgelegd worden), heeft Ascem na de ingebruikname een grote rol gespeeld bij de invoer van alle benodigde data. Dit zijn alle gegevens en eigenschappen die betrekking hebben op de grondstoffen die doorgevoerd moeten worden naar de besturing. Men heeft gezorgd voor de voorbewerking, waardoor dit ‘klusje’ relatief snel kon worden geklaard. De officiële ingebruikname vond plaats op maandag 17 augustus met de productie van zelfverdichtend beton. Gedurende de eerste periode heeft ook Sauter de nodige assistentie geboden.

Meer mengsels mogelijk

Met het in gebruik nemen van de nieuwe centrale kunnen meer mengsels worden geproduceerd. Op dit moment zijn 14 recepten ingevoerd, waaronder bijvoorbeeld titaan, antraciet, HogeSterkteBeton en wit cement. Maar daarmee zijn we er nog niet. Middels de inzet van alle betrokkenen (mengmeester, Ascem en Sauter) wordt gewerkt aan het verder optimaliseren van de nieuwe besturing. Dit is een continuproces waarbij we streven naar een volledig beheersbare en te voorspellen betonmengselproductie.

Met hulp van het nieuwe besturingssysteem is het mogelijk achteraf te traceren waar op basis van de mengseldosering eventuele verbeteringen kunnen worden aangebracht. In het geval hier bijzonderheden uit voortkomen, vindt aanpassing plaats waardoor optimalisatie van de dosering kan plaatsvinden. Zo werken we aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van onze betonmengsels.

Ondersteuning op afstand

Middels het programma Sauterlabor – grotendeels alle BTE-mengerijen zijn hierop aangesloten – zijn de ‘real data’ doorlopend inzichtelijk en kan ondersteuning op afstand plaatsvinden. Er is een liveverbinding met de monitoren van de betoncentrale; op afstand kan er snel en effectief gereageerd en geholpen worden. Zo heeft men zicht op het aantal doseringen per mengsel en de sterkte van de mengsels. Hier zijn bepaalde trends uit te halen waar (op afstand!) op gereageerd kan worden. Ook op het gebied van vochtmeting in de toeslagmaterialen vindt standaard correctie plaats, waardoor er sprake is van veel constantere mengsels.

Deze investering heeft al tot veel verbetering geleid, maar we blijven optimaliseren. Onder andere met de hulp van Ascem (op afstand en op locatie), maar ook door de inzet van Sauter en natuurlijk onze eigen specialisten. Ons doel: een volledig beheersbare betonmengselproductie en daarmee een perfect functionerend ‘hart’ van ons bedrijf.

Over Ascem

Zoals hierboven al aangegeven, ondersteunt Ascem de BTE Groep en haar individuele dochterondernemingen op het gebied van cement en beton. Door haar betontechnologische kennis op het allerhoogste niveau te houden, kunnen de BTE-bedrijven maximaal profiteren van de meest innovatieve ontwikkelingen op het gebied van prefabbeton, wat hun concurrentiepositie versterkt.