Lateien

Betonlateien dienen als constructieve opvang van een bovenliggende constructie bij muuropeningen, uitkragingen etc. in binnen- en/of buitenmuren.

Spekbanden

Spekbanden worden toegepast in een gevel als sierelement.

Gevelbanden

Gevelbanden zijn horizontale - al dan niet constructieve - versieringen die visuele variatie creëren in de gevel.

Raamdorpels

Raamdorpels worden gebruikt als aansluiting tussen raamkozijn en het metselwerk en dienen als voorziening waardoor (regen)water niet direct op en in de muur loopt.

Kozijnkaders

Kozijnkaders creëren een strakke uitstraling en accenturen de deur- en raampartijen in de gevel.

Afdekbanden

Afdekbanden worden gebruikt voor het afdekken van borstweringen, kopgevels, tuinmuren e.d. met als doel de onderliggende muur te beschermen tegen weersinvloeden.

Kantplanken

Kantplanken worden ter plaatse van het maaiveld gebruikt voor de aansluiting tussen kozijn en metselwerk of fundering.

Spuwers

Spuwers dienen als uitmonding van een goot, vergaarbak, rond raam of waterbekken waardoor het water niet direct langs de gevel loopt.

Oplegblokken & sluitstenen

Oplegblokken en sluitstenen dienen als verfraaiïng in de gevel en brengen esthetische accenten aan.

Kolommen

Kolommen zorgen ervoor dat alle lasten worden opgevangen en overgedragen naar de daarvoor gedimensioneerde fundering.

Balkonplaten

Balkonplaten worden veelal toegepast in de gestapelde bouw en hebben als functie het verschaffen van een buitenruimte.

Galerijplaten

Galerijplaten worden veelal toegepast in de gestapelde bouw en dienen als verkeersfunctie in een gebouw en vormen een verbinding tussen trappenhuizen, liften en woningen.

Consoles

Consoles zijn balkvormige elementen die als uitkragende ondersteuningsconstructie dienen voor balkon en- of galerijplaten. Consoles worden veelal toegepast in de gestapelde bouw.

Trappen

Trappen zijn bedoeld als overbrugging van hoogteverschillen tussen gebouwdelen/-lagen.

Bordessen

Bordessen zijn de elementen waarop de trappen worden opgelegd welke dienen als loopverbinding tussen twee trappen.

Bloktreden

Bloktreden worden gebruikt voor het maken van een trapopgang bestaande uit losse traptredes die op elkaar gestapeld worden (veel toegepast bij voordeuren en tuinen).

Raamdorpels voor kant-en-klaar gevels

Vebo heeft inmiddels een assortiment nieuwe producten ontwikkeld die veel slanker zijn dan de traditionele gevelelementen die wij leveren. We gebruiken hiervoor dus minder beton. Niet zo vreemd, want ze zijn in dit geval geen onderdeel van de draagconstructie van de woning. Deze producten – raamdorpels, lateien en spekbanden – zijn met name bedoeld voor ontwerpers en architecten om ook in de prefab bouw een traditioneel gevelaanzicht te bieden. Je ziet geen verschil met een traditionele gevel.

Vogelstenen

Om de natuur een handje te helpen gebruikt de traditionele bouw al enige tijd de zogenoemde invliegopeningen voor bijvoorbeeld vogels die in het leefgebied van de bouw voorkomen. Deze ‘vogelstenen’, zoals ze ook worden genoemd, zijn ook voor kant-en-klaargevels beschikbaar.