deel 2:

Zoals u vorige week in de eerste aflevering van deze reeks heeft kunnen lezen, is Vebo bezig met het in hogesterktebeton maken van een replica van een bekend kunstwerk. Bij het ontwerpen en het maken van het origineel liep onze ‘voorbeeldmeester’ ook tegen bepaalde constructietechnische breinbrekers aan. Een van de uitdagendste in onze praktische beleving is het voldoende stevig maken van de verbindingen van de diverse constructiedelen.

Allereerst hebben we via internet de schetsen en vormtekeneningen van het originele meesterstuk opgezocht. Op basis daarvan zijn we gaan maatvoeren. Het ruwe ontwerp dat hieruit volgt, hebben we in ons 3D-teken- en rekenprogramma ingevoerd. Het programma geeft ons in deze ontwerpfase onmisbare constructieve inzichten, bijvoorbeeld over het krachtenverloop. In doorsnede toont het programma waar we materiaal moeten toevoegen en kunnen verminderen.

Ook bepalen we met dit programma de hoeveelheid en de optimale dikte van het wapeningsstaal bij een zo minimaal mogelijke dekking. Waarbij we meteen tegen een beperking aanlopen: het originele meesterstuk is zó rank gedimensioneerd dat we, constructief gezien, genoodzaakt zijn onze uitvoering ietwat ruimer te dimensioneren. Het ontwerp wordt dus iets minder slank, maar toch zeker niet minder uitdagend in de uitvoering. En uiteindelijk: net zo spectaculair als het origineel!

Aan de hand van het definitieve ontwerp/de definitieve 3D-tekening zetten we onze interne mallenmakerij aan het werk. Tegelijk gaat de opdracht naar onze wapeningsleverancier voor een tot op de millimeter nauwkeurig gebogen wapening.

 

Lees ook deel 3 in onze 6-delige serie:
de mal, de wapening, het storten.