Verbondenheid en kwaliteit:
rode draad in 60 jaar Vebo

Het is Vebo gegeven in 2016 haar 60e verjaardag te mogen vieren. Reden om even stil te staan bij wat we zoal hebben bereikt. We zijn in 60 jaar een goed bedrijf geworden met de ambitie nog beter te worden. Die stevige, in 60 jaar opgebouwde basis was een belangrijk deel van onze levenslijn ten tijde van de financieel-economische crisis die we de afgelopen 7 tot 8 jaar hebben moeten doorstaan. Het economische herstel dat inmiddels is ingezet en dat voor de bouw een opgaande lijn laat zien, geeft ons weer ouderwets vertrouwen in de toekomst.

60 jaar Vebo

De overname van een Spakenburgs aanrechtfabriekje, in 1956, gaf de aanzet tot de ontwikkeling van de bekende ‘Vebo-latei’ en de doorontwikkeling daarvan. In 1970 begonnen we met de opzet van een mallenbestand, ook voor onze nieuwe voorgespannen zelfdragende neuslatei. In 1971 verhuisden we naar een grote locatie op industrieterrein De Kronkels. De in 1980 gebouwde extra productiehal moesten we al in 1981 met 23 m1 verlengen. Er gebeurt, kortom, heel veel in 60 jaar. Denk daarbij ook aan de oprichting van de Ondernemingsraad en van Vebo Staal (1992), en het behalen van het NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitscertificaat. We evolueerden tot een hightechbedrijf dat een enorme variatie aan producten op de (deels internationale) markt brengt. Wat gaan de volgende 60 jaar ons bieden?