Het verankeren van balkons

Het balkon is een belangrijk onderdeel in de architectuur. Het kent tal van gebruiksmogelijkheden en biedt een gevoel van vrijheid, ruimte en ontspanning. Voor architecten en constructeurs is het balkon tijdens de gebouwontwerpfase vaak meer inspannend dan ontspannend, voornamelijk omdat het ontwerp veel deskundige aandacht vraagt. Laat Vebo u helpen: door nauwe samenwerking met onze vaste leveranciers is er bij ons veel expertise voorhanden.

Als het om het verankeren van balkons gaat, werken wij, gezien de complexiteit en de risico’s, louter en alleen samen met de firma Schöck. Daardoor kunnen we vaak al tijdens de vooroverlegfase diverse oplossingen voor ontwerpers aangedragen.

Naast de ‘traditionele’ systemen, door tijdens de ruwbouw de balkonplaten mee/aan te storten, is er tegenwoordig ook de wens om achteraf de balkonplaten aan de vloer te hangen. Met name bij gebruik van tunnelbekistingen en lastige steigerconstructies is het later monteren van balkonplaten zeer te prefereren. Ook bij deze bouwwijzen hebben onze vaste partner Schöck met I-Dock oplossingen in huis. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar www.schock.nl.

Door onze samenwerking met Schöck garanderen wij altijd een hoogkwalitatieve en betrouwbare oplossing voor de bevestiging van uw Vebo-balkons. Zo hoeven de bewoners zich alleen nog maar ‘druk te maken’ over het uitzicht …