Zeeburgereiland: creatief maatwerk in beton & staal

In Amsterdam wordt hard gewerkt aan de nieuwe stadswijk Zeeburgereiland. In het gebied tussen de Ring A10 voor IJburg, de Piet Heintunnel, Amsterdam en Amsterdam-Noord wonen over een paar jaar meer dan 10.000 Amsterdammers in een van de drie te realiseren woonbuurten. Ook wordt een bedrijvenstrook toegevoegd.

In deelproject Sportheldenbuurt is HSB Bouw uit Volendam verantwoordelijk voor de realisatie van Blok 10. Het woonproject bestaat uit een parkeergarage met daarbovenop drie woontorens met in totaal 151 appartementen. De ruwbouw van de parkeergarage en het betoncasco van de eerste woontoren is inmiddels gereed. Het project, gekenmerkt door veelzijdigheid en toepassing van luxe materialen, biedt plaats aan koop- en huurwoningen in alle prijsklassen. Het is de bedoeling het complex eind dit jaar op te leveren.

Beton

Als vaste partner van HSB ontving Vebo Beton & Staal het verzoek bij te dragen aan dit project. In het geval van Vebo Beton betrof dit een aanvraag voor een groot aantal producten uit onze standaard ‘Groot prefab’ serie. Ruim 1500 stuks, met name balkonplaten, trappen, kolommen, wanden en liftschachten werden en worden op de locatie Bunschoten geproduceerd.
Het project is volledig in 3D/BIM uitgewerkt, met al snel een eerste uitdaging: uitwerking van de trappen met zowel een boven- als onderkwart in de beschikbare ruimten van de trappenhuizen.
Ook de balkons vroegen om een speciale benadering. De schuine onderkant die toegepast moest worden, leverde het nodige puzzelwerk op bij zowel onze mallenmakerij als de productieafdeling. Vooral daar waar het de toepassing van de hoekbalkons betrof!

Stalen geveldragers

Ook de stalen producten vroegen om creatief maatwerk. Dit betrof onder andere de geveldragers. De opbouw van de metselwerkgevels die grotendeels bestaan uit raamopeningen van zo’n 2200 mm, de smalle verticale metselwerkpenanten van ca. 700 mm, het feit dat in de spouw ventilatieroosters en/of zonweringsluiken worden toegepast én bovendien de toepassing van een gemetselde diepe negge van 210 mm … het vroeg allemaal om creatieve oplossingen!
Deze werden gevonden in het toepassen van geveldragers die ‘slechts’ de verticale metselwerkpenanten dragen en dus niet de volledige verdieping. Deze toepassing kent een aantal voordelen:

  • Er worden per gebouw honderden meters geveldragers en bijbehorende verwerkingskosten op de bouwplaats bespaard. Er blijft namelijk ‘slechts’ 180 m1 geveldrager per gebouw over, terwijl er ruim 750 m1 goedkopere en eenvoudig te verwerken stalen lateien worden toegepast.
  • De geveldragers komen niet in conflict met de ventilatieroosters en/of zonwerkingsrolluiken.
  • De 210 mm gemetselde neggestenen kunnen ‘gewoon’ op de geveldragers worden gezet doordat deze aan beide uiteinden worden voorzien van een extra oplegvlak.
  • Onnodige verticale dilataties worden voorkomen.

Stalen lateien

Ook de vraag naar stalen lateien vroeg om een innovatieve insteek. Door schuin geplaatste panelen naast de ramen moeten de ventilatieroosters en/of zonweringsrolluiken korter dan de metselwerkopeningen zijn. Hierdoor ontstaat op deze plaats inkijk in de spouw. Daarnaast werd ons gevraagd ‘iets’ aan de lateien te maken wat voor afdichting van de spouw zorgt. Dit om te voorkomen dat er een verkeerde luchtcirculatie ontstaat ter plaatse van de ventilatieroosters.
In de engineeringsfase zijn, in overleg met HSB, diverse voorstellen uitgewerkt voor een voor alle partijen zo efficiënt mogelijke oplossing. En het uiteindelijk relatief eenvoudige antwoord op deze vraag was het op verschillende afstanden monteren van korte stukjes spouwafdichting (bodemplaat) aan de stalen lateien. Deze methode vroeg de nodige aandacht, omdat hierdoor meerdere merken ontstaan! Door de losse onderdelen te voorzien van de juiste merken, heeft dit geen gevolg voor het assembleren ervan.
En dan, na het engineren van 540 m1 geveldragers en 2250 m1 lateien blijkt één specifieke situatie om nóg meer creativiteit te vragen. Dit heeft geresulteerd in het uitdenken van een latei die zowel horizontaal als verticaal van een spouwafdichting (bodemplaat) is voorzien. Dit bijzondere exemplaar kan om het ventilatierooster worden geplaatst en zorgt tevens voor een nette afsluiting.

1 Reactie
  1. Waarom geen (principe) details erbij, voor de duidelijkheid. Gemiste kans om kennis te delen.