Van voormalig raadhuis naar 5-sterrenhotel

Aan de Amsteldijk in Amsterdam wordt door bouwcombinatie KondorWessels Amsterdam en Bouwbedrijf Wessels uit Zeist gewerkt aan de renovatie en tevens uitbreiding van het voormalige raadhuis van Nieuweramstel. Het uit 1892 stammende, markante raadhuis dat tegelijk ook jarenlang als gemeentearchief van Amsterdam diende, wordt verbouwd tot 5-sterrenhotel. Dit betekent renovatie van het monumentale complex en nieuwbouw van twee gebouwdelen die uiteraard in passende bouwstijl worden gerealiseerd.

Vebo Staal mocht zijn steentje bijdragen middels het leveren van maatwerk borstweringssteunen en geveldragers. Op verzoek van de aannemer werden onze borstweringssteunen uitgerust met speciale voorzieningen die ervoor zorgen dat hieraan houten rekwerken verankerd kunnen worden. Daarnaast zijn ze zo vormgegeven dat de toegepaste aluminium daklijsten aan de bovenzijde van onze steunen verankerd kunnen worden.

Tijdens het engineeringstraject van de borstweringssteunen kwam onze kennis en expertise op het gebied van geveldragers ook van pas: enkele situaties vroegen om speciale maatwerk geveldragers om het metselwerk ca. 250 mm boven de betonvloer te kunnen opvangen.
Ook dan blijkt het voor opdrachtgevers handig als je regelmatig met een ‘5-sterrenpartij’ als Vebo Staal samenwerkt, want wij gaan dit soort maatwerkoplossingen natuurlijk niet uit de weg! Het betreft hier drie geveldragers, ieder uniek vormgegeven en afwijkend van de andere, vanwege constructieve berekeningen, afmetingen en manier van verankeren.

Ook werd een beroep gedaan op de expertise van onze ‘Beton’-collega’s. Vele (standaard) lateien, liftdakplaten, raamdorpels, gevelbanden (in totaal 5800 stuks!), spekbanden, een aantal middels isokorf verankerde balkons en diverse typen trappen en bordessen zijn toegepast in met name de nieuwe gebouwen maar ook in het bestaande complex.

Ook hier ging de samenwerking veel verder dan het standaardwerk. Zo is Vebo bijna letterlijk medeverantwoordelijk voor de verbinding tussen oud en nieuw: we leverden ook het kader rondom de loopbrug die is geplaatst tussen beide gebouwen. Een kader in dezelfde stijl is terug te vinden rondom de entree van het hotel. Bijzonder detail: de onderste gevelbanden werden, hoe toepasselijk, voorzien van het logo van de hoofdstad.
Kortom, bijzondere producten voor een bijzonder project, waarbij kan worden gesproken over een 5-sterrensamenwerking tussen leverancier en aannemer!