Prefabbeton voor GWW, (rail)infra en publieke domeinen

Vebo Beton, veel méér dan woningbouw alleen …

Koppositie

In de meer dan een halve eeuw van ons bestaan is Vebo Beton uitgegroeid tot een hightechonderneming waar dagelijks keihard op een maatschappelijk en milieu­technisch verantwoorde wijze gewerkt wordt aan het behouden van onze nationale koppositie.
Bij Vebo Beton houden we ons bezig met het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en just-in-time leveren van hoogwaardige prefab betonproducten. Research en productontwikkeling, maar ook anticiperen op en meedenken over ontwikkelingen binnen de bekendste takken van de bouw nemen bij Vebo Beton een prominente plaats in.

Snel

De fabricage van prefab betonproducten doen we niet alleen goed maar ook snel. Dat is mogelijk doordat we voor het gehele traject, van (beoordeling van een) ontwerp tot eindproduct, alles in eigen huis hebben: constructeurs, tekenaars, mallenmakers, productie- en logistiek medewerkers.

Om de kwaliteit van de producten te kunnen garanderen, neemt het laboratorium van Vebo Beton dagelijks proefmonsters om het ‘DNA’ van het beton te bepalen. Er verlaat dus geen betonproduct ons bedrijf waarvan we niet precies alle materiaal- en producteigenschappen, zoals druksterkte, weten.

BTE, BFBN, opleiding

Vebo Beton behoort tot de organisatie BTE Nederland B.V. Een van de grote voordelen is dat het
uitwisselen van kennis, ervaring en productiemogelijk­heden uiteindelijk weer ten goede komt aan onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld in de vorm van snelheidswinst, montagegemak, kwaliteit en kostenbesparing.
Ook besteden we veel aandacht aan de opleiding van ons personeel en bieden we samenwerkingsverbanden voor het opleiden van extern personeel voor de prefabbeton­branche, bijvoorbeeld samen met scholingsinstituut Bouwradius Training en Advies en Betonvereniging BFBN.

Maatwerk

Eén van de sleutelwoorden in onze bedrijfsvoering is flexibiliteit. Vebo Beton heeft weliswaar het grootste assortiment standaard prefab betonproducten in Nederland, toch is ‘standaard’ een uiterst rekbaar begrip. Wordt ons gevraagd iets te fabriceren buiten ons standaardassortiment, dan fabriceren we dat exclusief voor u. De mallen voor dit soort maatwerk bewaren we om deze later te kunnen aanpassen voor een soortgelijke opdracht. Neem dus altijd contact op met Vebo Beton. Honderd tegen één dat we eruit komen. Hebben we het niet, dan kunnen we het maken. Zo simpel is het.
Alle producten worden geleverd inclusief tekeningen,
berekeningen en richtlijnen voor de verwerking.

Betontypen

  • traditioneel beton o.b.v. hoogovencement
  • traditioneel beton o.b.v. portlandcement
  • traditioneel zelfverdichtend beton o.b.v. hoogoven- en portlandcement
  • hogesterktebeton