Staalwerk en aluminium, geslaagde constructieve en esthetische combi

Sinds juni 2013 wordt in Amsterdam, in het stadsdeel Oud-West, gewerkt aan de nieuwbouw van het woningproject Kwintijn (ontwerp Faro Architecten bna). De eerste appartementen aan de Bilderdijkkade worden nog voor de komende bouwvak opgeleverd.

Bij het ontwerp van Kwintijn is rekening gehouden met de historie en de naastgelegen bebouwing. Het geheel heeft een robuuste look, een verwijzing naar het industriële verleden van dit gebied. Een typisch kenmerk van het ontwerp bestaat uit horizontale banden die in de gevels zijn aangebracht. Diverse aluminium U-profielen lopen door het metselwerk heen en zijn bepalend voor de uitstraling van het gebouw. Dat deze banden zijn gerealiseerd met aluminiumprofielen, was in eerste instantie niet voorzien. Het ontwerp ging uit van zware stalen profielen die binnen de gevel verwerkt moesten worden. Vanwege het gewicht van dit staalwerk zou dit alleen met een kraan gemonteerd kunnen worden. Bovendien moest het staal tegelijk met het metselwerk verwerkt worden. Maar voor het metselwerk heb je steigers nodig, die vervolgens een kraan in de weg staan … Gevolgen: veel verloren tijd en extra kosten.

Profijt van ervaring bij De Banne

Dankzij eerdere ervaringen op dit gebied (een dergelijke constructie werd ook toegepast bij project De Banne in Amsterdam, zie Vebo Visie 36) kon Vebo licht gezette aluminium U-profielen voorstellen. Door toepassing van een extra opvang in de gevel (Vebo stalen geveldragers), kon zowel constructief als uitvoeringstechnisch een passend voorstel worden gedaan.

Ter plaatse van elke geveldrager zijn de aluminiumprofielen middels schroeven door en door op een kunststof blok met gezette hoek bevestigd. Daartoe moesten de gaten in de aluminiumprofielen vooraf worden aangebracht. Dit vereiste een loepzuivere afstemming van de gaten in de profielen op de positie van de consoles van de geveldragers. Immers, zouden de gaten in de profielen niet corresponderen met de consoles, dan zou dit stagnatie op de bouwplaats hebben betekend. En dat is niet gebeurd. Voor alle partijen dus een opsteker dat de samenwerking tussen Vebo en aannemer Van Wijnen Haarlemmermeer naar tevredenheid is verlopen. Mede dankzij ons meedenkwerk is de realisatie van de eerste fase van dit Amsterdamse project spoedig verlopen.