Stadsdeelvernieuwing locatie Wittebrug in Den Haag, gebouwd door v.o.f. DENC-BK Bouw, ontworpen door Roeleveld Sikkes Architects.

In Den Haag staat een nieuwbouwproject met diverse functies: supermarkt, stadsdeelkantoor, bibliotheek, politiebureau, woningen en een verdiepte parkeergarage. Wijndelien ter Haar, werkvoorbereider van BK Bouw B.V. “De diverse gebruiksdoelen vereisten allerlei bouwkundige specificaties, met als gevolg 140 onderaannemers/leveranciers. Zoals Vebo Beton & Staal, een naam die precies weergeeft wat ze hier hebben geleverd. Zo hadden we veel verschillende stalen geveldragers nodig. Uit talrijke verspringingen volgden veel dieptematen, en de 528 kozijnen leverden allerlei lengten op. Prefabbeton leverde Vebo o.a. in de vorm van balkonkaders en betonkolommen met steenstrips. Daarbij denken ze echt met je mee: de kolommen zijn op de hoeken gevat in ’3-D’ steenstrips, waarmee de drie hoekzijden naadloos ingepakt zijn. Ook waren ze ’meubelmaker’ voor de politiecellen. In zo’n gevarieerdheid gaat Vebo probleemloos mee.”