Sterkteklassen HSB

De druksterkte van beton wordt uitgedrukt in n/mm2, uitgedrukt in C…getal. Zo komen we tot de volgende onderverdeling:

  • traditionele beton tot C65
  • hogesterktebeton C65-115
  • zeerhogesterktebeton C115-150
  • ultrahogesterktebeton vanaf C150 en hoger

In laboratoria wordt op dit moment zelfs geëxperimenteerd met druksterkten van C450-500!

Kantoortransformatie met HSB balkons

Bij een grote kantoortransformatie in Amsterdam mocht Vebo Beton de hogesterktebalkons leveren. De transformatie waar het om gaat, is die van het 20.000 m2 grote kantoorgebouw van Syntrus Achmea, aan de Molenwerf in de hoofdstad.

De balkonplaten zijn zeer slank uitgevoerd, gemiddeld 95 mm ‘dun’. Bestaande betonnen raamkaders zijn min of meer leidend geweest in het ontwerp van de balkons. Die kaders hadden een bepaalde trapsgewijze profilering die ze ondanks hun dikte toch een slanke uitstraling geven. Die slanke vorm moest in elk van de 111 balkonplaten terugkomen.

De balkons liggen op twee ‘handjes’ die aan stalen staven zijn gemonteerd. Die staven lopen door de gevels en zijn binnen aan de vloeren bevestigd. Aan de hoeken van de balkons heeft Vebo ogen ingestort. Trekstangen tussen de ogen en de gevels houden de balkons op hun plaats.

Indertijd zag Vebo het project ‘Molenwerf’ als een referentieproject op HSB-gebied. Dat bleek niet overdreven: ook de opdrachtgever en architect dachten er zo over. Dat bleek ook wel uit de vele geïnteresseerden die over de balkonvloer kwamen. Zelfs de gemeente Amsterdam kwam regelmatig met gasten langs.