Lateiservice® Vebo-Calduran

Betonnen lateien en kalkzandsteenblokken zijn twee van de meest gebruikte bouwmaterialen in Nederland (meestal in combinatie). Het zijn bovendien bouwmaterialen die rechtstreeks met elkaar te maken hebben, invloed op elkaar uitoefenen en daardoor dus beide van de hoogste kwaliteit moeten zijn voor een
optimaal bouwresultaat. Zou het dan niet logisch zijn dat twee van de grootste spelers op de Nederlandse betonlateienen kalkzandsteenmarkten met elkaar zouden gaan samenwerken?

Dat dachten Calduran en Vebo ook. Daaruit is een duurzame samenwerking geboren die voor alle betrokken partijen veel voordeel oplevert. Dit heeft zich voor de aannemerij vertaald in de Lateiservice® voor dragende en nietdragende wanden. Met de Lateiservice® laat u de berekening, tekening en bestelling van de (constructieve) lateien in dragende en nietdragende wanden in kalkzandsteen over aan Calduran. Gelijktijdig met de kalkzandsteenelementen nemen wij de lateien mee met de wanduitslagen en de bestelprocedure, waarmee u een contactpartij minder heeft.

Andere voordelen

1. Tijdsbesparing op uw werkvoorbereiding
• coördinatie met Vebo
• berekening en bestelling van de lateien
• u hoeft de lateiinformatie niet meer te vertalen naar de wanduitslagen, met minder correcties en vroegtijdig signaleren van knelpunten tot gevolg

2. Hoge leverbetrouwbaarheid lateien
• één contactpersoon voor uw complete wand inclusief (dragende) betonlateien
• levering lateien geheel afgestemd op de afgesproken levering van kalkzandsteen

3. Optimalisatie van de wandindeling, minder uitvoeringskosten
• besparing van uitvlakwerk, voegen en passtukken door optimalisatie

4. Eenvoudigere logistiek en daarmee tijdsbesparing op de bouwplaats
• levering op blokniveau
• lateien gemerkt op wandniveau
• levering op pallet met blokomschrijving