Vebo klein prefab:

Groot in beton en staal

Al meer dan 60 jaar is Vebo actief op het gebied van standaard prefab beton en ondersteunend staalwerk. Wij zijn uitgegroeid van een relatief kleine onderneming tot marktleider. Onze toonaangevende positie danken we aan jarenlange ervaring en uitgebreide kennis. Wij hebben een continue focus op innovatie, een constante aandacht voor kwaliteit, een zeer veelzijdig assortiment per productgroep en een totaalaanpak, die varieert van ontwikkelen en ontwerpen tot vervaardigen en just-in-time leveren van producten. Vebo staat bekend als een betrouwbare, financieel gezonde en oplossingsgerichte partner. Dé gevelspecialist die op iedere vraag een passend antwoord heeft.

Beton

Prefab beton

Vebo Beton & Staal uit Bunschoten is dé toonaangevende speler op de Nederlandse markt van hoogwaardige (sier)betonproducten, in met name de woning- en utiliteitsbouw. De prefab betonproducten van Vebo bieden veel mogelijkheden voor individueel vormgegeven architectuur. Het standaardprogramma producten is in veel gevallen toereikend.

Breed assortiment standaardproducten

Met het Vebo-standaardassortiment (zoals lateien, spekbanden en raamdorpels) is al heel veel mogelijk. Of je er één nodig hebt of honderd, wij leveren ze graag. Zo is het bijvoorbeeld bij grotere overspanningen mogelijk hiervoor het assortiment voorgespannen spekbanden te gebruiken. Vaak worden boven de raamkaders stalen lateien getekend voor de opvang van het bovenliggende metselwerk. Door het gebruik van voorgespannen spekbanden kunnen die meestal vervallen (wat kostenbesparing oplevert)! Het is slechts een voorbeeld ..,

De Vebo Productselector

De Vebo Productselector is veruit het meest geraadpleegde onderdeel van onze website. En dat is niet voor niets. De gekozen opbouw van de Productselector zorgt ervoor dat niet meer dan drie muisklikken nodig zijn om te komen tot het product van uw keuze. Is dit eenmaal gevonden, dan kunnen alle ins en outs van het product worden ingezien: verwerkingsadviezen, details, technische gegevens en het bestek. Er is een rechtstreekse koppeling van de Productselector met de bibliotheek van Bouwconnect en het is zelfs mogelijk om de output van het gewenste product in 3D binnen te halen. Die kunt u dan in uw eigen bedrijfssoftware laten meelopen. Denk hierbij aan de actuele toepassing van integratie binnen bijvoorbeeld BIM.
Behalve de genoemde functionaliteiten is er nóg een reden onze Productselector te bezoeken. Hier vindt u namelijk altijd ons actuele standaard productaanbod. Alle standaardtypen worden specifiek benoemd. Dit standaardassortiment is geen vast gegeven, integendeel! Standaardproducten worden afgevoerd, als dit nodig is door een wijziging binnen het laatste Bouwbesluit. Wanneer er sprake is van een toenemende vraag naar producten, wordt ervoor gekozen deze specifieke producten toe te voegen aan het standaardassortiment. Dit heeft onder andere plaatsgevonden met een aantal types van onze vlakke trappen. Kortom, voor ons actuele aanbod – of voor de ins en outs van onze standaardproducten – gaat u naar onze Productselector.

BIM / 3D

BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

Tekla en IFC

Succesvolle BIM is alleen te realiseren bij een soepele en vlekkeloze uitwisseling van gegevens. Een goed functionerend 3D-tekenpakket is hierbij een must. Vebo heeft gekozen voor het Tekla-systeem. Doorslaggevend voor deze keuze waren het praktischer en eenvoudiger functioneren van dit tekenpakket en het sneller en beter kunnen importeren en exporteren van de gegevens in IFC. (IFC staat voor Industry Foundation Classes, een internationale uitwisselstandaard voor BIM-modellen.) Bij elkaar levert dit uiteindelijk veel tijdwinst op.

3D-vaardigheden

Wat betreft de inrichting van het pakket hebben we diverse stappen gemaakt. Zo zijn al diverse componenten gemaakt waarmee in Tekla gemodelleerd kan worden en een snellere en betere uitwerking in 3D mogelijk is. De gegevens uit Tekla kunnen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden verstrekt. Daarnaast is sprake van een forse capaciteitsuitbreiding op de afdeling. Middels het volgen van opleidingen maken steeds meer collega’s zich de benodigde 3D-vaardigheden meester. Dit doen we om aan de groeiende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen.

Productieproces / Engineering (reken/tekenwerk)

Voor de verwerking van het meeste klein standaard prefab beton is de toepassing duidelijk en is specifieke engineering niet nodig. Dat neemt niet weg dat engineering ook voor het kleinere werk wel mogelijk is. Onze afdeling engineering kan altijd worden ingeschakeld, ook bij gebruik van klein standaard prefab beton.

Productieproces / Eigen mallenmakerij

Zowel voor houten als stalen mallen heeft Vebo een eigen mallenmakerij. Het maken van mallen is een specifiek beroep dat handigheid en technisch inzicht vereist. Disciplines die men in de Vebo mallenmakerijen perfect in de vingers heeft, waarmee de afdeling een uniek vakmanschap beheerst.
De Vebo mallenmakerijen beperken zich niet alleen tot het maken van mallen. Ook het meedenken en calculeren tijdens trajecten waarin nieuwe mallen nodig zijn, zijn inmiddels specialiteiten waarvan opdrachtgevers kunnen profiteren.

Maatwerk

Vebo onderscheidt zich door just-in-time maatwerkproducten te leveren waar mogelijk op basis van standaardproducten.

Verwerkingsadvies

Vebo’s verwerkingsadviezen worden met een heel duidelijk doel geschreven: ze zijn van wezenlijk belang bij de verwerking van onze producten. In de praktijk blijkt echter dat door het niet altijd correct opvolgen van deze adviezen faalkosten en/of constructieve klachten kunnen ontstaan.

Constructie – veiligheid

Aan alle producten van Vebo Beton & Staal liggen uitgebreid onderbouwde berekeningen ten grondslag. We hebben namelijk bijzonder veel bouw- en constructietechnische kennis opgebouwd, alsook heel veel knowhow over bouwregelgeving en -veiligheid. En daar kunt u als constructeur kosteloos over beschikken.

Vormmogelijkheden

Door de jaren heen heeft innovatie een belangrijke rol gespeeld bij Vebo. Want wat Vebo al vanaf het allereerste begin kenmerkt, is de niet-aflatende drang tot vernieuwing en verbetering. Zo houdt bijvoorbeeld het zoeken naar innovatieve betonsoorten bij Vebo nooit op. Denk daarbij aan zelfverdichtend beton voor vrijwel onbeperkte vormmogelijkheden. Of aan Hogesterktebeton, dat heel slanke en toch zeer sterke betonproducten mogelijk maakt.

Kleur (wit, grijs, antraciet)

Ons witte beton nóg witter

Sinds jaar en dag kan Vebo betonproducten leveren in verschillende kleuren. Naast het ‘standaard’ grijs, is ook lichtgrijs met hoogovencement en antracietkleur mogelijk. Daarnaast levert Vebo ook ‘witte’ beton (witte cement met 2% titaandioxide). Door het toepassen van onze witte betonproducten kunnen de contrasten in de gevel duidelijker worden.
Bovendien heeft de toepassing van onze witte betonproducten niet alleen esthetische maar zeker ook praktische voordelen: witte betonproducten zijn beter bestand tegen verwering en vervuiling. Naast lichtgrijs en wit is ons beton ook leverbaar in een antracietgrijze kleur.

Onder KOMO en zelfverdichtend

Vebo heeft haar productieproces van het witte beton zo weten in te richten dat een uitstekende (kleur)consistentie is gewaarborgd. Ook worden deze nieuwe witte prefabbetonproducten geleverd onder KOMO-productcertificaat. Verder wordt de nieuwe witte betonsoort gemaakt in de uitvoering ‘zelfverdichtend’.

Ook mortels in de witte kleur

De 5 vorstbestendige en gif- en chloridevrije mortels van Vebo – speciaal voor de verwerking van onze verschillende prefabbetonproducten – zijn ook leverbaar in de witte betonkleur.

Lateiservice® Vebo-Calduran

Betonnen lateien en kalkzandsteenblokken zijn twee van de meest gebruikte bouwmaterialen in Nederland (meestal in combinatie). Het zijn bovendien bouwmaterialen die rechtstreeks met elkaar te maken hebben, invloed op elkaar uitoefenen en daardoor dus beide van de hoogste kwaliteit moeten zijn voor een optimaal bouwresultaat. Zou het dan niet logisch zijn dat twee van de grootste spelers op de Nederlandse betonlateien- en kalkzandsteenmarkten met elkaar zouden gaan samenwerken?
Dat dachten Calduran en Vebo ook. Daaruit is een duurzame samenwerking geboren die voor alle betrokken partijen veel voordeel oplevert. Dit heeft zich voor de aannemerij vertaald in de Lateiservice® voor dragende en niet-dragende wanden. Met de Lateiservice® laat u de berekening, tekening en bestelling van de (constructieve) lateien in dragende en niet-dragende wanden in kalkzandsteen over aan Calduran. Gelijktijdig met de kalkzandsteenelementen nemen wij de lateien mee met de wanduitslagen en de bestelprocedure, waarmee u een contactpartij minder heeft.

Logistiek (palletiseren, just-in-time)

Bij Vebo Beton houden we ons bezig met het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en just-in-time leveren van hoogwaardige prefab betonproducten. Research en productontwikkeling, maar ook anticiperen op en meedenken over ontwikkelingen binnen de bekendste takken van de bouw nemen bij Vebo Beton een prominente plaats in. Dit vraagt ook nogal wat van het logistieke proces. Wij zijn daar zeer flexibel in en stemmen onze leveringen af op het werkproces van de klant. Alle producten voorzien wij van barcodes, waardoor just-in-time leveren geen probleem is. Zo kunnen we bijvoorbeeld per woonblok leveren op pallet en deze op de afgesproken (voor de bouwer handigste) plek en tijdstip neerzetten.

Brandveiligheid

De brandveiligheid van gebouwen wordt steeds belangrijker. Ook bij Vebo Beton & Staal staat het opvoeren van de brandwerendheid van haar producten, waaronder betonlateien, voortdurend in de belangstelling. Dat heeft geresulteerd in het vervangen van het complete programma standaardbetonlateien door een net zo breed en diep assortiment waarbinnen elke latei brandwerend is. Er kan gekozen worden uit 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerendheid.

Aansluitingen spekbanden, afdekbanden en raamdorpels

Moeten verschillende gevelproducten in één gevel worden gecombineerd, dan is het goed te weten dat u Vebo spekbanden probleemloos kunt combineren met bijvoorbeeld Vebo afdekbanden en/of raamdorpels. Juist omdat dit soort producten zichtwerk is en er dus veelal esthetisch hoge eisen aan wordt gesteld, is het een groot voordeel dat de producten van Vebo altijd eenzelfde aanzichthoogte te zien geven. Zo krijgen uw gevels een ‘hoog aanzien’.

Toepassing (projecten)

Door de het grote assortiment Vebo klein standaard prefab beton laten vele architecten en engineers zich inspireren. Standaard hoeft zeker niet saai of hetzelfde te zijn. Vaak vormt ons standaardprogramma het uitgangspunt van de fraaiste ontwerpen. Bovendien is het zo dat we op elke standaard een uitzondering kunnen maken. Soms levert dat zelfs een nieuw standaardproduct op.

Meer informatie?

Staal

Combinatie beton en staal

Volledige ontwerpvrijheid in beton en baksteen is alleen mogelijk met het juiste ondersteunende staalwerk. Ook daarvoor is Vebo letterlijk uw ondersteunende partner. Effectief, kostenbewust, duurzaam én mooi. Vebo Beton & Staal is de enige leverancier die gespecialiseerd is in de combinatie van beide producten. Daarom zijn wij in staat u al in de ontwerpfase te adviseren en u – naast levering van de producten – bij te staan in constructie, engineering en planning.

Kleur

Ons assortiment standaard staalproducten is in elke RAL-kleur leverbaar.

De Vebo Productselector

De Vebo Productselector is veruit het meest geraadpleegde onderdeel van onze website. En dat is niet voor niets. De gekozen opbouw van de Productselector zorgt ervoor dat niet meer dan drie muisklikken nodig zijn om te komen tot het product van uw keuze. Is dit eenmaal gevonden, dan kunnen alle ins en outs van het product worden ingezien: verwerkingsadviezen, details, technische gegevens en het bestek. Er is een rechtstreekse koppeling van de Productselector met de bibliotheek van Bouwconnect en het is zelfs mogelijk om de output van het gewenste product in 3D binnen te halen. Die kunt u dan in uw eigen bedrijfssoftware laten meelopen. Denk hierbij aan de actuele toepassing van integratie binnen bijvoorbeeld BIM.
Behalve de genoemde functionaliteiten is er nóg een reden onze Productselector te bezoeken. Hier vindt u namelijk altijd ons actuele standaard productaanbod. Alle standaardtypen worden specifiek benoemd. Dit standaardassortiment is geen vast gegeven, integendeel! Standaardproducten worden afgevoerd, als dit nodig is door een wijziging binnen het laatste Bouwbesluit. Wanneer er sprake is van een toenemende vraag naar producten, wordt ervoor gekozen deze specifieke producten toe te voegen aan het standaardassortiment. Dit heeft onder andere plaatsgevonden met een aantal types van onze vlakke trappen. Kortom, voor ons actuele aanbod – of voor de ins en outs van onze standaardproducten – gaat u naar onze Productselector.

Lateien

Stalen lateien hebben wij in verschillende standaardsoorten en -maten: enkelvoudig (in verschillende zettingen), dubbel (met en zonder bodemplaat) en met geboute bodemplaat (in verschillende zettingen).

Geveldragers

Behalve de gewone, stabiele stalen geveldrager levert Vebo ook een vernieuwd ECO geveldragersysteem. Belangrijke kenmerken van dit ECO geveldragersysteem zijn: minder materiaal, een enkel console-lijf en meer stelmogelijkheden. Dit geveldragersysteem onderscheidt zich door een uitgekiende hoogteverstelling en door fabricage uit thermisch verzinkt staal, met als mogelijkheid dit te poedercoaten in elke gewenste RAL-kleur. Type ECO-3D heeft als extra eigenschap een slimme diepte-instelmogelijkheid.

Het ECO geveldragersysteem is Vebo’s antwoord op de vraag uit de markt naar een geveldragersysteem dat bouwtoleranties makkelijker kan opvangen. Verlopende vloerranden hoeven dankzij de diepte-instelmogelijkheid van de ECO-3D geveldrager geen problemen meer op te leveren.

Borstweringssteunen

De stalen borstweringssteun (type B met kopplaat en type D met kop- en randvoetplaat) van Vebo is uit voorraad leverbaar in verschillende typen en lengtematen.

De stalen borstweringssteunen hebben allemaal traploos verstelbare spouwankers. Optioneel zijn de steunen te voorzien van een flexibele koppeling voor betonnen afdekkers, wat de steunen in nog meer situaties toepasbaar maakt. De steunen zijn voorzien van een thermische zinklaag die de levensduur waarborgt. Mocht onze standaardsteun in uw situatie niet voldoen, dan kunnen onze technische adviseurs u informeren over alternatieven en samen met u komen tot een maatwerkoplossing. Wij blijven onze steunen uit voorraad leveren inclusief tekeningen, constructieberekeningen en bevestigingsmiddelen.

Maatwerk

Vebo onderscheidt zich door just-in-time maatwerkproducten te leveren waar mogelijk op basis van standaardproducten.

Levering uit voorraad

Wij leveren een compleet programma aan staalproducten, zoals lateien, geveldragers, borstweringssteunen, hoeklijnen, ankerrails etc. Naast onze eigen productiemogelijkheden voor ondersteunend staalwerk werken we met zorgvuldig geselecteerde co-makers. Deze werkwijze resulteert in een breed leveringsprogramma. Het kunnen putten uit een omvangrijk standaardprogramma verkort de levertijd van vele orders. Ankerrails bijvoorbeeld leveren wij zo nodig in een vroeg stadium uit voorraad vooruit. Bovendien is elke buitenstandaardwens bespreekbaar.