HSB, voor grote én kleine(re) producten!

Met HogeSterkteBeton is natuurlijk vooral bij constructieve elementen veel winst te realiseren, soms wel meer dan 50%. Winst die zich bijvoorbeeld uit in: grotere oppervlakten, slankere constructies en/of duurzame(re) verbindingen. Deze betonsoort heeft namelijk een zeer hoge poriedichtheid, wat de gewapende constructie nog beter beschermt tegen invloeden van buiten.

Daarnaast biedt HSB ook kansen voor kleine(re) seriematige producten. Met de uitvoering van bijvoorbeeld raamdorpels, kantplanken of afdekbanden in HogeSterkteBeton is het mogelijk om een ander gevelbeeld te creëren. Zo kunnen we weer een extra dimensie in onderscheidende gevels aanbrengen.

Door HSB toe te passen in diverse gebouwonderdelen zoals balkon- en galerijplaten, kunnen deze lichter worden uitgevoerd. Dit heeft natuurlijk invloed op de engineering van het ontwerp, vanaf de verbindingen naar de achterliggende constructies tot de fundering van het gebouw. HSB kan zelfs positieve invloed hebben op zaken die in eerste instantie indirect aan het bouwproces gerelateerd zijn; denk maar eens aan de besparing die een kleinere hijskraan op de bouwplaats oplevert.

En ook de renovatiemarkt kan profiteren van HSB. Er kunnen allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het herstructureren van gebouwen, doordat we lichtere producten aan bestaande gevelconstructies monteren.

Behalve het slanke uiterlijk hebben in HogeSterkteBeton geproduceerde producten ook een duurzamer karakter:

– arbovriendelijk (lager gewicht per m1)
– minder aanhechting van vuil (dankzij hoge poriedichtheid)
– lagere CO2-uitstoot per m1:

  • minder grondstoffen per m1
  • minder transportbewegingen