Vebo borstweringssteun:

Altijd op zijn taak berekend

De Vebo stalen borstweringssteun is flexibel ten aanzien van afwijkingen in de maatvoering. De Vebo stalen borstweringssteun kan worden uitgevoerd met een flexibele koppeling met de afdekband en met verstelbare (losse) spouwankers. Borstweringssteunen van Vebo bestaan uit een stalen staander (kokerprofiel), gelast aan een staalplaat. Het type staalplaat is gekoppeld aan het type van de achterliggende constructie. Zo is er voor kanaalplaatvloeren een andere oplossing (type 3 of 4) dan voor een breedplaatvloer (Type 1, 2 of 4). De staalplaat wordt standaard met chemische ankers of spreidankers vastgezet aan de vloer. Om het kokerprofiel worden de spouwankers geschoven, traploos en precies op de juiste lagenmaat aan te brengen.

Standaard producten

De stalen borstweringssteun (type B met kopplaat en type D met kop- en randvoetplaat) van Vebo is uit voorraad leverbaar in verschillende typen en lengtematen.

De stalen borstweringssteunen hebben allemaal traploos verstelbare spouwankers. Optioneel zijn de steunen te voorzien van een flexibele koppeling voor betonnen afdekkers, wat de steunen in nog meer situaties toepasbaar maakt. De steunen zijn standaard thermisch verzinkt wat de levensduur waarborgt. Mocht onze standaardsteun in uw situatie niet voldoen, dan kunnen onze technische adviseurs u informeren over alternatieven en samen met u komen tot een maatwerkoplossing. Wij leveren onze steunen uit voorraad inclusief tekeningen, constructieberekeningen en bevestigingsmiddelen.

Bevestiging

De borstweringssteunen met kopplaat of kopplaat en voetplaat moeten vlak en recht tegen de achterconstructie worden gemonteerd. Zorg voor een voldoende vlakke verticale zijde van de achterconstructie.
Bij de kop-voetplaat dient de voetplaat gelijk strak op de betonvloer gemonteerd te worden.
Plaats de chemische ankers op de juiste maatvoering en draai deze aan met een momentsleutel met de volgende aandraaimomenten: M12 aandraaien met 40 Nm; M16 aandraaien met 80 Nm.

Bij borstweringssteunen bevestigd met voetplaat moet de voetplaat gelijk strak op de betonvloer gemonteerd worden. Wanneer er een voetplaat wordt toegepast bij een kanaalplaatvloer dient er gebruik gemaakt te worden van een spreidanker SL (B) 12-25. Bevestig het spreidanker volgens opgave en plaatsingsrichtlijn. Deze ankers dienen met een momentsleutel aangedraaid te worden, waarbij het aandraaimoment 25 Nm is.
Wanneer een massieve vloer een dikte heeft van 140 mm t/m 160 mm kan er ook een voetplaat worden toegepast. Indien de vloerdikte minimaal 140 mm bedraagt, kan bevestiging met een chemisch anker M10 of M12 op de bovenzijde van de vloer plaatsvinden. Het eerste anker moet minimaal op 100 mm vanaf de vloerrand geplaatst worden. Bevestig het chemisch anker volgens opgave en plaatsingsrichtlijn. Deze ankers dienen met een momentsleutel aangedraaid te worden met het volgende aandraaimoment: M10 aandraaien met 30 Nm; M12 aandraaien met 40 Nm.

Wanneer een massieve vloer een dikte heeft van 140 mm t/m 160 mm kan er ook een voetplaat worden toegepast. Indien de vloerdikte minimaal 140 mm bedraagt, kan bevestiging met een chemisch anker M10 of M12 op de bovenzijde van de vloer plaatsvinden. Het eerste anker moet minimaal op 100 mm vanaf de vloerrand geplaatst worden. Bevestig het chemisch anker volgens opgave en plaatsingsrichtlijn. Deze ankers dienen met een momentsleutel aangedraaid te worden met het volgende aandraaimoment: M10 aandraaien met 30 Nm; M12 aandraaien met 40 Nm.

Deelbaar

Onze stalen borstweringssteunen hebben allemaal een deling. Doordat wij onze steunen van een deling voorzien creëren wij een waterdichte oplossing, omdat de d.p.c. folie t.p.v. de steunen niet onderbroken wordt. En de steunen worden voorzien van traploos verstelbare spouwankers. Dit vergemakkelijkt het plaatsen van de ankers in de voeg tijdens het opmetselen Optioneel zijn de steunen te voorzien van een flexibele koppeling t.b.v. betonnen afdekkers, wat de steunen in nog meer situaties toepasbaar maakt. Mocht onze standaardsteun in uw situatie niet voldoen, dan kunnen onze technische adviseurs u informeren over alternatieven en samen met u komen tot een maatwerkoplossing.

Uit voorraad leverbaar

De stalen borstweringssteun die Vebo al enige tijd aan de markt levert is uit voorraad leverbaar. Verschillende typen en lengtematen kunnen we op zeer korte termijn leveren. Het betreft de steun type B met kopplaat en type D met kop- en randvoetplaat. De stalen borstweringssteunen hebben allemaal een deling en traploos verstelbare spouwankers. Optioneel zijn de steunen te voorzien van een flexibele koppeling t.b.v. betonnen afdekkers, wat de steunen in nog meer situaties toepasbaar maakt. De steunen zijn standaard thermisch verzinkt wat de levensduur waarborgt.

Mocht onze standaardsteun in uw situatie niet voldoen, dan kunnen onze technische adviseurs u informeren over alternatieven en samen met u komen tot een maatwerkoplossing.
Ook uit voorraad blijven wij onze steunen leveren inclusief tekeningen, constructieberekeningen en bevestigingsmiddelen.

Montage van de beugel

De Vebo borstweringssteun is verkrijgbaar met een beugel met daaraan een draadeind. Deze uitvoering dient om afdekbanden snel en zeker op hun plaats te verankeren. Bij koppelingen van afdekbanden aan borstweringssteunen d.m.v. draadeinden of de flexbeugel dient deze verbinding handvast bevestigd te worden. Deze verbinding mag de verticale uitzetting van het buitenspouwblad niet belemmeren. Gebruik voor deze koppeling bij voorkeur de flexbeugels.

Derde-handje

Met het derde-handje, een kunststofplaatje met gaten, verloopt het plaatsen van de afdekbanden nog vlotter. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat het draadeind keurig omhoog blijft staan zonder dat er een paar extra – en dure – handen aan te pas komt. Zo kan men de afdekbanden makkelijk over de rechtopstaande draadeinden laten zakken.
De toepassing van het derde-handje is eenvoudig: haak de beugel met daaraan het draadeind in de slobgaten. Pak een derde-handje en kies het gat dat zich voor de gegeven spouwsituatie het best leent. In de praktijk zal dit vaak een van de gaten in het midden zijn. Schuif het derde-handje over het draadeind en duw het licht naar beneden de spouw in (holle vorm). De verende werking van het kunststof trekt het draadeind rechtop.
Ook is het mogelijk het derde-handje helemaal binnen de spouw aan te brengen (bolle vorm).

Positioneren en het op zijn plaats laten zakken van de afdekband worden zo heel eenvoudig (de derde-handjes blijven gewoon zitten). Door van tevoren alle draadeinden van derde-handjes te voorzien, kan het plaatsen van de afdekbanden als een routinematig – en dus kostenbesparend – proces worden uitgevoerd.

Verwerkingsadvies

Vebo verwerkingsadviezen worden met een heel duidelijk doel geschreven: ze zijn van wezenlijk belang bij de verwerking van onze producten. In de praktijk blijkt echter dat door het niet altijd correct opvolgen van deze adviezen faalkosten en/of constructieve klachten kunnen ontstaan. Ter voorkoming hiervan hebben wij diverse regelmatig terugkerende gevallen onder de loep genomen en gebruikt in onze verwerkingsadviezen. Zo kunt u onnodige kosten voorkomen. Immers: onze verwerkingsadviezen, úw belang!

Duurzaamheid

Als (groot) bedrijf maakt Vebo deel uit van de maatschappij in al z’n facetten. Dan is een logische redenatie dat het ook de daaruit voortvloeiende maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Als eerste bedrijf in de prefab-betonindustrie (in 1999) beschikte Vebo Beton & Staal dan ook over álle certificaten die nodig zijn om vanuit het KAM-zorgsysteem (Kwaliteit, Arbo, Milieu) te kunnen meedenken en produceren. Daardoor kan het bedrijf duurzame en verantwoorde oplossingen in prefab beton en staal bieden.
Zo worden dankzij onze uitgekiende berekeningen precies de benodigde aantallen borstweringssteunen berekend. Niet te weinig, maar zeker niet (onnodig) te veel. Dat scheelt materiaalverlies. Bovendien worden Vebo borstweringssteunen lokaal geproduceerd en doordat Vebo het transport van beton- en staalproducten kan combineren scheelt dat erg veel vervoersbewegingen wat een mooie CO2-besparing oplevert.

Berekeningen

Een niet-gesteunde borstwering of balustrade van metselwerk voldoet rekentechnisch niet aan de sterkte en de stabiliteit volgens de geldende normen. Een borstweringssteun is rekentechnisch namelijk al nodig bij borstweringen en dakranden met een hoogte vanaf circa 0,35 meter.
Vebo Staal biedt standaard zes bevestigingstypes die met ons speciaal ontwikkelde rekenprogramma worden berekend. Hierbij wordt altijd uitgegaan van drie belastingen, alle opgenomen in de verschillende van toepassing zijnde NEN-voorwaarden:

 • puntlast/lijnlast door personen;
 • puntlast door botsbelasting;
 • lijnlast door wind.

Vebo levert haar borstweringssteunen standaard inclusief uitgebreid onderbouwde berekeningen. Daarbij maken we gebruik van onze grote bouw- en constructietechnische kennis, alsook van onze knowhow van bouwregelgeving en -veiligheid.

3D/BIM

3D modellen van onze borstweringssteunen zijn binnen handbereik. Onze productselector biedt de mogelijkheid om de output van het gewenste product in 3D binnen te halen. Die kunt u dan in uw eigen bedrijfssoftware laten meelopen. Denk hierbij aan de actuele toepassing van integratie binnen bijvoorbeeld BIM. BIM’en is bij ons een werkwoord.

Maatwerk

De stalen borstweringssteun (type B met kopplaat en type D met kop- en randvoetplaat) van Vebo is uit voorraad leverbaar in verschillende typen en lengtematen. Mocht onze standaardsteun in uw situatie niet voldoen, dan kunnen onze technische adviseurs u informeren over alternatieven en samen met u komen tot een maatwerkoplossing. Ook onze steunen op maat blijven wij leveren inclusief tekeningen, constructieberekeningen en bevestigingsmiddelen.

Voordelen borstweringssteunen:

 • De kracht van de combinatie: de detaillering van de balustersteunen worden volledig afgestemd met de achterconstructie en de bovenliggende beton afdekkers / balustrades / leuningen / glasschermen etc.
 • Voorzien van een flexibele of moment-vaste koppeling om de bovenliggende beton afdekkers of balustrade te verankeren.
 • Borstweringssteun voorzien van de benodigde traploos verstelbare spouwankers.
 • Borstweringssteun standaard uitgevoerd met deling t.b.v. doorvoer van vochtkerende folies. Hiermee is het detail waterdicht uitgevoerd.
 • Levering met tekeningen van het complete detail inclusief de aansluitingen van de overige bouwdelen en achterconstructie.
 • Volledige constructieve onderbouwing.
 • Levensduur van 50 jaar door de toegepaste conservering conform de eurocode 1996-2.
 • Meeleveren van verwerkingsadviezen.
 • Direct uit voorraad leverbaar / snelle levering.

Projecten