Balkons van hogesterktebeton

Balkons (en uiteraard ook onze galerijplaten) uitgevoerd in hogesterktebeton zijn door de uitgekiende samenstelling veel dunner uitvoerbaar. Wat dus ook veel lichtere elementen oplevert. Dit geeft diverse voordelen: de hoofddraagconstructie kan lichter worden uitgevoerd, besparing op in te zetten materieel, lichter uit te voeren verankeringen. Ook wat dat laatste betreft geeft Vebo u het voordeel van een bijzonder grote deskundigheid.

Met hogesterktebeton kan al op de tekentafel worden begonnen met besparen, doordat constructieve ontwerpen veel slanker uitgevoerd kunnen worden. Er kan met hogere rekenwaarden gerekend worden, wat zich vertaalt in bijvoorbeeld grotere (vrije) overspanningen en uitkragingen. Sowieso worden dimensies slanker: de dikte van de prefabbetonelementen kan in veel gevallen zelfs gehalveerd worden, wat uiteraard ook in het uiteindelijke totaalgewicht van de producten terugkomt. Er kunnen lichtere kranen worden ingezet en ook de arbodiensten zullen een toename van hogesterktebeton in klein prefab toejuichen.

Vebo heeft alle disciplines voor ontwikkeling, betontechnologie en constructies in eigen huis. Zo zijn we gekomen tot verschillende hogesterktebeton-mengsels die reproduceerbaar en stabiel zijn én voldoen aan alle betontechnologische eisen. Elk hogesterktebeton-product van Vebo wordt dan ook geleverd onder KOMO-productcertificaat. Met balkons van hogesterktebeton heeft Vebo inmiddels veel ervaring.