Aardbevingsbestendig bouwen in Groningen

In Groningen wordt momenteel gebouwd aan De Trefkoel. Dit is een uitbreidingswijk uit de jaren 1950-1960 en ligt tegenover het winkelcentrum aan de Zonnelaan, een belangrijke ontsluitingsweg. De tweede fase van het project betreft een herzien ontwerp voor een nieuw programma van 445 studentenwoningen en twintig woningen voor jongeren. Het programma is ondergebracht in twee bouwmassa’s, namelijk een middelhoog bouwblok en een vijftig meter hoge woontoren.

Kenmerkend aan het plan is de gelede opbouw en de setbacks, waardoor een karakteristiek beeld met diverse woningtypes en buitenruimten ontstaat. Als een van de eerste nieuwbouwprojecten wordt het project door aannemer Trebbe aardbevingsbestendig uitgevoerd.

Het rekening houden met aardbevingen bij het ontwerpen van gebouwen is voor de Nederlandse constructiewereld betrekkelijk nieuw. Door gebrek aan kennis hierover en het toenemend aantal bevingen door de gaswinning in het noorden van Nederland ontstond grote behoefte aan richtlijnen voor het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft NEN samen met betrokken experts een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld. De NPR 9998 is in december 2015 gepubliceerd en wordt uiteindelijk toegepast bij nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw.

Het besluit kent uiteraard consequenties voor de uiteindelijke uitvoering van dit nieuwbouwplan. In het voortraject was er intensief overleg tussen de verschillende betrokken partijen: constructeur ABT, aannemer Trebbe, Vebo Staal en een seismisch adviseur. Dit vooroverleg was met name gericht op het bouwkundig versterken van de gebouwconstructie zodat die beter bestand is tegen aardbevingen. In Groningen betekende dit de plaatsing van een dubbele hoeveelheid door Vebo Staal geleverde geveldragers, waardoor het metselwerk op iedere verdieping wordt opgevangen. Door op iedere bouwlaag een geveldrager toe te passen, worden de bouwkosten weliswaar hoger, maar toch minder dan men zou denken. Er kan namelijk lichter worden gedimensioneerd en de h.o.h.-afstand is groter. Tevens zijn er extra spouwankers toegepast (zes stuks per m2), waarvan er twee schuin werden geplaatst.

Ook na bouwkundige versterkingen als deze kan bij een aardbeving nog steeds schade ontstaan. Echter, de kans op zware schade wordt aanzienlijk verminderd, waardoor veiligheidsrisico’s voor bewoners en omstanders worden verlaagd.

Met een decennialange ervaring in gevelopvang gaat Vebo Staal een uitdaging als deze niet uit de weg. Staal is flexibel en daardoor als materiaal uitermate geschikt in gebieden waar aardbevingsbestendig gebouwd moet worden.